#ТърговскиУмения

курс по търговски умения

Възможностите за успеха не траят вечно, реализирай мечтаното си бъдеще СЕГА

Курсът е подходящ за хора, които искат да придобият практически знания в сферата на търговията, които да им позволят да продават по-добре и повече.

Подходящ е както за хора с опит, така и за такива, които тепърва им предстои да започнат. Особено е подходящ за такива, които искат да работят с клиентите си дългосрочно

Курсът по търговски умения има за цел да
помогне на съвременния човек
в 7 ОСНОВНИ ПОСОКИ:
ПОСОКА 1: Как да изгради правилните навици за да бъде успешен търговец;
ПОСОКА 2: Как да създава и развива контакти с потенциални клиенти;
ПОСОКА 3: Как да опознава по-добре нуждите на клиента;
ПОСОКА 4: Как да представя продукта или услугата си на клиентите така, че да прави по-добри сделки;
ПОСОКА 5: Как да уточнява конкретните предложения към даден клиент така, че да увеличи сделките си;
ПОСОКА 6: Как да се научи да взема препоръки за да има постоянно нови сделки;
ПОСОКА 7: И въобще как да работи с клиентите си така, че бизнесът му да се развива все по-добре.

Направи правилния избор и ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!

Въпросителен знак
Ангел Тодоров

Защо правя всичко това:

Още от малки в началното училище ни учат как да четем, смятаме, дават ни знания за природата и историята и така докато стигнем до университета. Но никой не ни учи как да управляваме финансите си. Няма такава дисциплина в училище, която да се преподава и ние се учим на база проба-грешка. Учим се от средата около нас и наблюдаваме какво правят хората в обкръжението ни, ориентираме се по това дали нещо ни е провървяло или не, правим изводи на база на предишния ни опит. Понякога на един човек може да му отнеме десетки години или целия живот да се научи да борави правилно с финансите си.

angel-todorov

Как ще протече курса:

Състои се от 15 модула;
Групови онлайн срещи в платформата на Zoom;
Половината от всеки модул е лекционна част, а другата половина са въпроси и отговори;
Продължителността на програмата е 3 месеца, по една среща на седмица;
Продължителността на срещите ще е до час и половина;
Всеки един участник ще бъде добавен във частна телеграм група.

Съдържанието, което ще бъде разгледано по време на програмата:


 • Седмица 1:
  Основни принципи на търговията.
  Представяне на учебната програма и свързаната с нея литература.
  Основни качества на добрия търговец.
  Значение на консултативната продажба за дългосрочното развитие на бизнеса.

 • Седмица 2:
  Как да развием ентусиазъм в работата.
  Как да развием навика да се интересуваме за нашите клиенти.
  Основни техники на общуването.

 • Седмица 3:
  Как да изградим ред и самодисциплина.
  Как да развием навика да мислим за нашите клиенти.
  6 начина да накараме хората да ни харесат.

 • Седмица 4:
  Как да се научим да отчитаме интересите на другите хора.
  Как да развием навика активно да помагаме на хората.
  Как да спечелим клиентите ни на своя страна.

 • Седмица 5:
  Защо задаването на въпроси е в основата на търговията.
  Как да развием навика да харесваме клиентите си.
  Как да променяме нагласата на клиента към нашия продукт или услуга, без да го обидим.

 • Седмица 6:
  Как да разберем коя е основната полза за клиента от работата с нас.
  Какво представлява “Цикъл на покупка” или как разсъждава клиентът.

 • Седмица 7:
  Как да се научим да слушаме клиента.
  Какво представлява “Цикъл на продажба” или как разсъждава търговеца.

 • Седмица 8:
  Как да спечелим доверието на клиента.
  Значението на предварителната документална подготовка за добрите продажби.

 • Седмица 9:
  Защо дълбокото познаване на професията е ключово за търговията.
  Как работи, “принципът на реципрочността”.
  Как да генерираме контакти на потенциални клиенти.

 • Седмица 10:
  Значението на признанието и похвалата за клиента.
  Как работи принципът на обвързването и последователността.
  Как да стигнем до потенциалния клиент.

 • Седмица 11:
  Значението на усмивката и доброто настроение.
  Как работи принципът на социалното одобрение.
  Как да опознаем нуждите на клиента.

 • Седмица 12:
  Защо е важно да познаваме клиентите си поименно.
  Как работи принципът на харесването.
  Как да отправим конкретно предложение.

 • Седмица 13:
  Значението на правилното планиране.
  Как работи принципа на властта и авторитета.
  Как да уточним правилно предложението си, ако клиентът не се е съгласил от първия път.

 • Седмица 14:
  Тайната на затварянето на сделки.
  Как работи принципът на дефицита.
  Как да искаме препоръки.

 • Седмица 15:
  Запознаване с практически инструмент за увеличаване на продажбите “Таблица за сегментирано мислене”.

Kак ще изглежда животът Ви
след успешното завършване на
курса #ТърговскиУмения:

Ще сте изградили правилните навици за да бъдете успешен търговец;
Ще знаете как да създавате и развивате контакти с потенциални клиенти;
Ще знаете как да опознавате по-добре нуждите на клиента;
Ще знаете как да представяте продукта или услугата си на клиентите така, че да правите по-добри сделки;
Ще знаете как да уточнявате конкретните предложения към даден клиент така, че да увеличите сделките си;
Ще се научите да вземате препоръки за да имате постоянно нови сделки;
Ще знаете как да работите с клиентите си така, че бизнесът ви да се развива все по-добре.

Стани истински търговец и поеми пълен контрол върху ПРОДАЖБИТЕ СИ!

Въпросителен знак
Все още имаш някакви съмнения? Питай!
07.02.2023 година
Да всяка среща ще бъде записвана и качена в тайната група на участниците.

Всички тези БОНУСИ са включени

Бонус #1

Безплатни лични консултации с член на екипа на Ангел Тодоров по време на целия курс

Бонус #2

Практични инструменти, с които да продавате по-добре

Бонус #3

Конкретна методика за изготвяне на търговска документация за провеждане на срещи с клиенти

Вашият нов мечтан живот е на 4 месеца разстояние.

Една инвестиция, която работи всеки ден
и ви служи за цял живот!

Цена:

1680 лв.

Само СЕГА:

840 лв.

Бяла стрелка
Бяла стрелка
Регистрация се извършва по време на закупуване на курс
или записване за бюлетин.
Към курсовете Бюлетин