#ФинансоваГрамотност

курс по управление на лични финанси

ФГО - предстоящ
Остават само

до смяна на цената,

купи сега на по-ниска цена!

Възможностите за успеха не траят вечно, реализирай мечтаното си бъдеще СЕГА

Курсът по управление на лични финанси има за цел да помогне на съвременния човек в 7 ОСНОВНИ ПОСОКИ:
ПОЛЗА 1:

Как да изкара максимално много пари от работата, която работи.

ПОЛЗА 2:

Как да успява да спестява.

ПОЛЗА 3:

Как да се научи да инвестира.

ПОЛЗА 4:

Как да отглежда по-добре децата си.

ПОЛЗА 5:

Как да си осигури жилище по оптимален начин.

ПОЛЗА 6:

Как сам да планира размера на пенсията си и датата, на която да започне да я получава.

ПОЛЗА 7:

И въобще как да работи с финансите си така, че да живее по-добре.

За кого е подходящ този курс?

Курсът е подходящ за хора, които искат да придобият базово ниво на знания, които да им позволят да правят информирани и навременни избори в сферата на финансите.

За такива, които искат сами да се ориентират в икономическата и финансовата обстановка и по-малко да се влияят от медийни, политически и други манипулации.

Особено е подходящ за хора, които искат един ден да бъдат финансово независими.

Как ще протече курсът?

Състои се от 15 модула;
Групови онлайн срещи в платформата на Google Meet;
Половината от всеки модул е лекционна част, а другата половина са въпроси и отговори;
Продължителността на програмата е 3 месеца, по една среща на седмица;
Всеки модул е с продължителност до час и половина;
Всеки един участник ще бъде добавен в частна телеграм група.

Направи правилния избор и ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!

Съдържанието по време на програмата:

СЕДМИЦА 1:

Поставяне на финансови цели 1:

Краткосрочна цел или “Как да живеем живота на мечтите си?”. 

СЕДМИЦА 2:

Поставяне на финансови цели 2:

Средносрочна цел или “Как нашата работа да промени България?”.

СЕДМИЦА 3:

Поставяне на финансови цели 3:

Дългосрочна цел или “Как нашата работа да промени света?”.

СЕДМИЦА 4:

Финансово планиране 1:

Натрупване на капитал или “Как всъщност се забогатява?”.

СЕДМИЦА 5:

Финансово планиране 2:

Подобряване на отчетността или “Как да не харчим така, че да обеднеем?”.

СЕДМИЦА 6:

Финансово планиране 3:

Реорганизация на пасиви и активи или “Как да печелим максимално от това, което вече сме изкарали?”.

СЕДМИЦА 7:

Финансово планиране 4:

Повишаване на продуктивността или “Как да изкарваме повече пари?”.

СЕДМИЦА 8:

Как да увеличим дохода си:

 • 5 техники за увеличаване на средната скорост на увеличение на дохода.
 • 4 техники за трайно увеличение на дохода.

СЕДМИЦА 9:

Постигане на финансови цели 1:

Краткосрочен план или Промяна на навиците.

СЕДМИЦА 10:

Постигане на финансови цели 2:

Средносрочен план или “Промяна на мотивацията”.

СЕДМИЦА 11:

 Постигане на финансови цели 3:

Дългосрочен план или Промяна на възгледа.

СЕДМИЦА 12:

Как да изберем правилният начин за печелене на пари:

 •  3-те типа професии от гледна точка на парите.
 • 2-та вида индустрии от гледна точка на парите.
 • Прилики и разлики между Личностно и Професионално развитие.

СЕДМИЦА 13:

Създаване на инвестиционен портфейл:

 • Дългосрочни финансови инструменти.
 • Средносрочни финансови инструменти.
 • Краткосрочни финансови инструменти.
 • Застрахователни инструменти;

СЕДМИЦА 14:

Разпознаване на добрата инвестиция:

 • Основни параметри на всяка инвестиция.
 • Инвестициите в контекста на нашата стратегия.

СЕДМИЦА 15:

Тест за установяване на психологическата нагласа към забогатяването.

Ангел Тодоров

Защо правя всичко това?

Още от малки в началното училище ни учат как да четем, смятаме, дават ни знания за природата и историята, и така, докато стигнем до университета. Но никой не ни учи как да управляваме финансите си. Няма такава дисциплина в училище, която да се преподава и ние се учим на база “проба-грешка”.

Учим се от средата около нас и наблюдаваме какво правят хората в обкръжението ни, ориентираме се по това дали нещо ни е провървяло или не, правим изводи на база на предишния ни опит. Понякога на един човек може да му отнеме десетки години или целия живот да се научи да борави правилно с финансите си.

Една финансова грешка може да коства години от живота на човек, дори и целия. Функцията на курса по #ФинансоваГрамотност е да покаже на желаещия  къде възникват тези грешки и как да бъдат избегнати, за да започне да взема правилни решения.

Нашата функция е да му помогнем да си постигне финансовите цели и да има повече условия да бъде щастлив.

Направи правилния избор и ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!

Kак ще изглежда животът Ви, след успешното завършване на курса?

Read More
Ще сте се научили да изкарвате максимално много пари от работата, която работите.
Read More
Ще успявате да спестявате
Read More
Ще се научите да инвестирате.
Read More
Ще знаете как да отглеждате по-добре децата си.
Read More
Ще можете да си осигурите жилище по оптимален начин.
Read More
Ще можете сами да планирате размера на пенсията си и датата, на която да започнете да я получавате.
Read More
Ще знаете как да работите с финансите си така, че да живеете по-добре.
Въпросителен знак
Все още имаш някакви съмнения? Питай!

Програмата започва на: 07.02.2024
Начален час: 18:00

Да, всяка среща ще бъде записвана и качена в тайната група на участниците.

Програмата приключва на: 15.05.2024

Да, курсът може да се закупи на изплащане чрез TBI.

Вашият нов мечтан живот е на 4 месеца разстояние.

Една инвестиция, която работи всеки ден
и ви служи за цял живот!

При плащане СЕГА:

480 лв.