Финансова Грамотност - 12.06.2024
views 8 secs
В днешния свят финансовата грамотност е изключително важно качество, необходимо за нашето оцеляване. Под това понятие се разбира притежаването на съвкупност от умения и знания, които могат да помогнат на един индивид да взема информирани решения за своите финанси – или, най-просто казано: да си финансово грамотен означава да можеш да боравиш с пари.Основното накратко: Финансовата грамотност включва разбирането на различни финансови умения; Финансово неграмотните хора са по-уязвими от финансови измами Ключови аспекти на финансовата грамотност са създаването на бюджет, планиране на пенсионирането, справянето с дълговете и проследяването на разходите Финансовата грамотност е ключова в съвременния свят; За съжаление, финансовата грамотност не се изучава в българските училища, което означава, че огромна част от завършилите средно образование не са способни да вземат разумни финансови решения.Това е огромен недостатък на българската образователна система, тъй като е изключително важно финансовото ограмотяване да започне в детска възраст. Децата, които са разбрали защо финансовата грамотност е изключително важна, се справят по-добре с финансите си, когато пораснат. След като финансовата грамотност не може да бъде придобита в училище, трябва ние да поемем инициативата за това.България е под средното ниво на финансова грамотност за страни членки на ЕС. Общото равнище на финансовата грамотност в България е едва 58%. Ниската финансова култура има отрицателно влияние върху икономиката и цялостното състояние на държавата. В резултат на ниската финансова грамотност на българите, голяма част от населението изпитва финансов стрес. Финансовата грамотност включва следните елементи: Планиране на разходите / Бюджетиране; Разчитане на финансови документи; Разбиране на кредити, лихви, застраховки и инвестиции; Познаване на основни термини, свързани с финанси; Предварително планиране на пенсионирането; Разбиране на влиянието на личните финансови решения върху цялостната икономическа обстановка. Хората с високо ниво на финансова грамотност по-рядко правят грешки при управлението на парите си. Наличието на нужната финансова култура има многобройни предимства, най-важното от които е, че тя ни помага да вземаме разумни и информирани избори за управлението на своите финанси. Това от своя страна ни позволява да планираме живота си за следващите.

КАТЕГОРИИ

АВТОРИ

запишете се в нашия бюлетин напълно БЕЗПЛАТНО!

…само записалите се за БЕЗПЛАТНИЯ бюлетин, ще получат едни от най-ценните уроци по финансова грамотност.