#Бизнес Организиране И Структуриране

Курса за систематизиран и функционален бизнес

Остават само

до смяна на цената,

купи сега на по-ниска цена!

Възможностите за успеха не траят вечно, реализирай мечтаното си бъдеще СЕГА

Това е общообразователен курс, който има за цел да запознае настоящи и бъдещи предприемачи със всички аспекти на управлението на едно бизнес начинание. Процесите, които съпътстват една дейност, колкото и малка да е тя, никак не са малко.

За да е успешен един предприемач, трябва да е подготвен за всички тях и да може правилно да ги планира и управлява. Често пренебрегваме много от тях и това води до много проблеми. Всеки записал курса, ще се изненада колко големи подобрения, може да се постигне чрез оптимизация на малките детайли.

Курсът #Бизнес Организиране И Структуриране има за цел да помогне на съвременния човек чрез 6 ОСНОВНИ ПОЛЗИ:
ПОЛЗА 1:

Оптимално организиране и структуриране на бизнеса;

ПОЛЗА 2:

Намаляване времето за производство на продукти и услуги;

ПОЛЗА 3:

Намаляване на разходите за производство на продукти и услуги;

ПОЛЗА 4:

Повишаване на качеството на произведението продукти и услуги;

ПОЛЗА 5:

Намаляване на стреса в ръководството и служители;

ПОЛЗА 6:

Подобряване на взаимоотношенията в екипа и създаване на условия за дългосрочно партньорство;

За кого е подходящ курса

Курсът е подходящ за действащи бизнеси и предприемачи, които искат да развият и издигнат
компаниите си на високо ефективно ниво.

Курсът също така е подходящ за хора, които все още не са стартирали своя бизнес, но искат да са максимално подготвени, за да го направят успешен.

Как ще протече курсът?

Състои се от 16 модула.
Всеки модул е лекционна част и с време за въпроси и отговори.
Всеки модул е с продължителност до час и половина.
Индивидуална безплатна консултация на тема изграждане на застрахователно портфолио със записване.
Групови онлайн срещи в платформата на Google Meet.
Продължителността на програмата е четири месеца, по една среща на седмица.
Всеки един участник ще бъде добавен в частна телеграм група.
Домашни задание с цел по-добро усвояване на материала.

Организирай БИЗНЕСА - ефективно СЕГА!

Съдържанието по време на програмата:

СЕДМИЦА 1:

Създаване на вътрешно фирмена йерархия.

СЕДМИЦА 2:

Писмено описание на работния процес в детайли.

СЕДМИЦА 3:

График – изкуството да управляваме времето си.

СЕДМИЦА 4:

Инструменти от Lean мениджмънт – I част.

СЕДМИЦА 5:

Инструменти от Lean мениджмънт – II част.

СЕДМИЦА 6:

Инструменти от Lean мениджмънт – III част.

СЕДМИЦА 7:

Инструменти от “Теория на ограниченията” – I част.

СЕДМИЦА 8:

Инструменти от “Теория на ограниченията” – II част.

СЕДМИЦА 9:

Инструменти от други системи за управление.

СЕДМИЦА 10:

Вътрешно фирмена кореспонденция и
комуникация.

СЕДМИЦА 11:

Външно фирмена кореспонденция и
комуникация.

СЕДМИЦА 12:

Администрация – създаване, организация,
логистика и съхранение на документи.

СЕДМИЦА 13:

Подготовка и провеждане на срещи.

СЕДМИЦА 14:

Отчетност – разходи, приходи, брак, ефективност,
човекочасове.

СЕДМИЦА 15:

Оптимизиране на производство, склад и логистика.

СЕДМИЦА 16:

Развитие на творческия потенциал на екипа.

СЕДМИЦА 16:

Иновации – как да създадем култура за постоянно
подобрение.

Ангел Тодоров

Защо правя всичко това?

Още от малки в началното училище ни учат как да четем, смятаме, дават ни знания за природата и историята и така докато стигнем до университета. Но никой не ни учи как да управляваме финансите си. 

Няма такава дисциплина в училище, която да се преподава и ние се учим на база проба-грешка. Учим се от средата около нас и наблюдаваме какво правят хората в обкръжението ни, ориентираме се по това дали нещо ни е провървяло или не, правим изводи на база на предишния ни опит. Понякога на един човек може да му отнеме десетки години или целия живот да се научи да борави правилно с финансите си.

Една финансова грешка може да коства години от живота на човек, дори и целия. Функцията на курса по #ФинансоваГрамотност е да покаже на желаещия да учи и да се развива човек къде възникват тези грешки и как да бъдат избегнати, за да започне да взема правилни решения. Нашата функция е да му помогнем да си постигне финансовите цели и да има повече условия да бъде щастлив.

Kак ще изглежда животът Ви

след успешното завършване на курса #Бизнес Организиране И Структуриране“ ...

След курса ще печелите повече, ще работите по-лесно и ще имате повече свободно време. Ниската ефективност, стресът и лошите взаимоотношения в един бизнес, идват главно от липсата на ясни критерии, добре описани и подредени процеси и добро планиране на времето и ресурсите. 
Ще имате по-голям контрол върху бизнеса си и неговите резултати. Ще намалите значително стреса и ще увеличите ефективността си. Ще знаете какво трябва да направите за да подобрите и своята работа, и тази на екипа си.
Ще придобиете необходимите знания и умения за успешно организиране и структуриране на бизнеса си. Това ще ви даде увереност във вашия капацитет да поемате важни бизнес решения.
Ще научите методи и техники за ефективно управление на времето, което ще ви помогне да балансирате работата, личния живот и други задължения.
Успешното завършване на курса ще бъде важна стъпка във вашия личен и професионален растеж. Ще се почувствате по-уверени и подготвени да посрещнете предизвикателствата на бизнес средата и да постигате своите цели.
Въпросителен знак
Все още имаш някакви съмнения? Питай!
Програмата започва на: 26.01.2024
Да, всяка среща ще бъде записвана и качена в тайната група на участниците.

Програмата приключва на: 17.05.2024

Да, курсът може да се закупи на изплащане чрез TBI.

Вашият нов мечтан живот е на 4 месеца разстояние.

Една инвестиция, която работи всеки ден
и ви служи за цял живот!

При плащане СЕГА:

1680 лв.