За Българска Образователна Кибернетика АД

Според основателя на кибернетиката Норберт Винер това е наука, която изучава управлението и регулирането на машините, живите организми и социалните структури и се описва с формулата “Изкуството на управлението”. Вдъхновена от науката кибернетика Българска Образователна Кибернетика създава нов тип социална система за получаване, съхраняване и предаване на българските ценности и традиции в областта на здравето, финансите, семейството и смисъла на живота.

За БОК

Седалище и адрес на управление България:

БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА АД

ЕИК/ПИК BG207081619
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Шумен, Община: Шумен
Населено място: гр. Шумен, п.к. 9700
бул./ул. ул. “Алдемировци ” № 10, ет. 3

Електронна поща :