За Българска Образователна Кибернетика АД

За Българска Образователна Кибернетика АД

Според основателя на кибернетиката Норберт Винер, това е наука, която изучава управлението и регулирането на машините, живите организми и социалните структури, и се описва с формулата “Изкуството на управлението”. Вдъхновена от науката кибернетика, Българска Образователна Кибернетика създава нов тип социална система за получаване, съхраняване и предаване на българските ценности и традиции в областта на здравето, финансите, семейството и смисъла на живота.

Седалище и адрес на управление България:

 “БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД 

ЕИК 207326463

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: Шумен

Община: Шумен

Населено място: гр. Шумен, п.к. 9700 бул./ул. ул. “Алдемировци ” № 10, ет. 3

Електронна поща :