Лъвски скок
към свободата!

#Смисълът на Застраховането

курс за по-голяма стабилност и устойчивост в живота

курс за по-голяма стабилност и устойчивост в живота

Възможностите за успеха не траят вечно, реализирай мечтаното си бъдеще СЕГА

Курсът “Смисълът на Застраховането(#СНЗ) има за цел да помогне както на обикновения човек, така и на предприемача, който иска по-голяма стабилност и устойчивост в живота.

Застраховането е една от най-малко разбраните теми във финансите, а добре взетите решения относно подсигуряването могат да ни служат изключително ефективно за десетки години напред във времето.

Курсът #Смисълът на застраховането има за цел да помогне на съвременния човек чрез 7 ОСНОВНИ ПОЛЗИ:
ПОЛЗА 1:

Ще добиете задълбочено разбиране за застраховането, за ползите и решенията, които то дава.

ПОЛЗА 2:

Бързо и лесно ще се ориентирате в застрахователни договори и документация.

ПОЛЗА 3:

Ще разберете логиката и икономическите принципи на застраховането.

ПОЛЗА 4:

Ще се запознаете с видовете застрахователни продукти, какво представляват те, как и кога се използват.

ПОЛЗА 5:

Ще научите как да подсигурите пенсионирането си, своето здраве и това на близките си.

ПОЛЗА 6:

Ще се научите да създавате застрахователно портфолио за себе си, семейството си и бизнесите си.

ПОЛЗА 7:

И въобще ще добиете знания, които ще Ви помогнат да имате един финансово стабилен и успешен живот.

За кого е подходящ курса

Курсът е подходящ за хора, които искат да добият базови знания за застраховането, решенията и ползите, които то дава.

Той е подходящ и за хора, които искат сами да се научат да създават застрахователно портфолио и да направят финансовото си бъдеще по-предвидимо. Особено подходящ е за тези, които искат да имат по-голяма стабилност в семейството си и да постигат своите финансови и житейски цели.

Как ще протече курсът?

Състои се от 16 модула.
Всеки модул се състои от лекционна част и време за въпроси и отговори.
Всеки модул е с продължителност до час и половина.
Индивидуална безплатна консултация на тема изграждане на застрахователно портфолио със записване.
Групови онлайн срещи в платформата на Google Meet.
Продължителността на програмата е четири месеца, по една среща на седмица.
Всеки един участник ще бъде добавен в частна телеграм група.
Домашни задания с цел по-добро усвояване на материала.

Избери финансовата свобода и СБЪДНИ МЕЧТИТЕ СИ!

Съдържанието по време на програмата:

СЕДМИЦА 1:

История на застраховането. Видове застраховки и ползите от тях.

СЕДМИЦА 2:

Основни термини в застраховането. Видове застрахователни договори. Видове застрахователи.

СЕДМИЦА 3:

Какво представлява застрахователният договор.  Как лесно да се ориентираме в Общите и Специални условия на застрахователния договор.

СЕДМИЦА 4:

Закон за застраховането. Роля на Комисията за финансов надзор.

СЕДМИЦА 5:

Критерии за избор на застраховател и на застрахователен агент. Роля на презастрахователните дружества.

СЕДМИЦА 6:

Какво представлява застрахователното портфолио. Създаване на застрахователно портфолио.

СЕДМИЦА 7:

 Здравни застраховки. Прилики и разлики между НЗОК и частното европейско здравно осигуряване.

СЕДМИЦА 8:

Застраховки „Живот“.

СЕДМИЦА 9:

Животозастраховане със здравни покрития. Детски застраховки.

СЕДМИЦА 10:

Инвестиционно застраховане. Варианти за инвестиционно застраховане и ЕЧП. Видове фондове. Тенденции в държавните пенсионни системи. 

СЕДМИЦА 11:

Застраховки “Злополука”. Туристически застраховки. Застраховки за спортисти. 

СЕДМИЦА 12:

Автомобилно застраховане.

СЕДМИЦА 13:

Имуществено застраховане.  Особени видове застраховки.

СЕДМИЦА 14:

Застраховане на фирмени служители.

СЕДМИЦА 15:

Професионални застраховки. Застраховки за гаранции за изпълнение на договор.

СЕДМИЦА 16:

Права и задължения на гражданите при сключване на застраховка. Ползите от застраховките и застрахователния подход към живота и бизнеса. Алтернативи на застраховките. 

Веселин Василев

Защо правя всичко това?

Казвам се Веселин Василев и съм консултант по подобряване на живота.

Застраховането е основополагащ елемент във финансите, който малко хора разбират, а още по-малко го използват. 

Опитът ми ме е научил, че множество непредвидени ситуации могат да се преодолеят по-леко с правилно подсигуряване.

В този смисъл много ще се радвам да развием застрахователна култура, което ще ни помогне да живеем по-добре и по-дълго. Как можем да го постигнем? Като станем малко по-наблюдателни и малко по-отговорни за важните неща в живота. Застраховането ни дава именно такива инструменти свързани със здравето, подсигуряването на семейството и бизнеса, натрупването на капитал за златните години. Някои неща в живота не излизат от мода и развиването на застрахователна култура и знания ще ни направят по-успешни! 

Веселин Василев

Kак ще изглежда животът Ви

след успешното завършване на курса #СНЗ “Смисълът на застраховането?

Ще можете да вземате правилни решения при използване на задължително и доброволно застраховане, което ще предотврати големи финансови загуби във вашия живот.
Ще разберете смисъла на застраховането, социално-икономическия му аспект и какви са ползите от правилното подсигуряване.
Ще разберете какви са различните видове застраховки и как да разпознавате добрите такива.
Ще можете да избирате правилните партньори - застрахователи и застрахователни посредници.
Ще разберете защо инвестиционното застраховане е най-сигурния и разпространен вариант за достойно пенсиониране.
Ще можете да създавате застрахователно портфолио за себе си, семейството си и бизнесите си и ще имате по-сигурен и стабилен живот.
Въпросителен знак
Все още имаш някакви съмнения? Питай!

Програмата започва на: 17.06.2024
Начален час: 18:00 

Да, всяка среща ще бъде записвана и качена в тайната група на участниците.
Програмата приключва на: 07.10.2024
Да, курсът може да се закупи на изплащане чрез TBI.

Вашият нов мечтан живот е на 4 месеца разстояние.

Една инвестиция, която работи всеки ден
и ви служи за цял живот!

При плащане СЕГА:

480 лв.