Менторска Програма по Предприемачество, Бизнес и Финанси

Менторска Програма по Предприемачество, Бизнес и Финанси на Българска образователна кибернетика

Менторска Програма по Предприемачество, Бизнес и Финанси на Българска образователна кибернетика

Възможностите за успеха не траят вечно, реализирай мечтаното си бъдеще СЕГА

Същност на обучителната програма Менторска Програма по Предприемачество, Бизнес и Финанси” е инструмент, предоставящ реална възможност на всеки, който има желание да се развива като професионален търговец, да получи необходимите знания и подготовка, чрез които да работи дългосрочно, устойчиво и с високи приходи като прилага принципите на консултативната продажба.

Менторска Програма по Предприемачество, Бизнес и Финанси
има за цел да помогне на съвременния човек в 5 ОСНОВНИ ПОСОКИ:

ПОЛЗА 1:

Усвояване на методика, която е с над 150-годишна история и доказана ефективност в сферата на директните продажби.

ПОЛЗА 2:

Придобиване на знания от лекторски състав с доказан практически опит в сферата на консултативните продажби.

ПОЛЗА 3:

Изграждане и усъвършенстване на всички качества, навици и умения, които са нужни на търговеца в директните продажби.

ПОЛЗА 4:

Възможност за прилагане на методиката и монетизиране на наученото още на втората седмица от Менторска Програма по Предприемачество, Бизнес и Финанси.

ПОЛЗА 5:

Достъп до ментор през целия период на обучение.

Съдържание на практическата част на програмата:

Групови оперативни срещи за анализ на активност и качество на проведените срещи.
Индивидуални срещи с менторите на програмата.
Срещи с клиенти, осигурени като клиентска мрежа от самата организация.
Теоретично и практическо обучение за развитието на търговеца като консултант.

Направи правилния избор и ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!

Бяла стрелка
Бяла стрелка

Съдържанието на теоретичната част от програмата включва:

СЕСИЯ 1:

Представяне на Българска образователна кибернетика – цел, философия и структура на компанията.

СЕСИЯ 2:

Роля на търговската дивизия в екосистемата на Българска образователна кибернетика.

СЕСИЯ 3:

Индивидуално и фирмено целеполагане.

СЕСИЯ 4:

Представяне на основните психологически бариери в работата на търговеца и свързаните с тях блокажи.

СЕСИЯ 5:

Изграждане на ред и дисциплина.

СЕСИЯ 6:

Разглеждане на навиците на устойчивия търговец.

СЕСИЯ 7:

Представяне на закономерността за успешни продажби: Успехът на моите клиенти = Моят успех.

СЕСИЯ 8:

Разглеждане на взаимовръзката между “Цел – Нужда – Решение”.

СЕСИЯ 9:

Как да задаваме въпроси и какво означава “правилен въпрос”?

СЕСИЯ 10:

Представяне на метода на Чиро Импарато за цветовете на гласа – разглеждане на техники за работа с гласа в хода на търговския процес.

СЕСИЯ 11:

Цикъл на покупка и цикъл на продажба.

СЕСИЯ 12:

Какво представляват възраженията и какво стои зад тях?

СЕСИЯ 13:

Как да влияем на клиента? Представяне на принципите на Робърт Чалдини.

СЕСИЯ 14:

Видове срещи в търговския процес.

СЕСИЯ 15:

Класификация на видовете клиенти.

СЕСИЯ 16

“Правило 5×5” – как следва да изглежда минималната активност на професионалния търговец?

СЕСИЯ 17

Разясняване на видовете екипни срещи – активност/разписване на субтитри/прослушване на проведени разговори.

СЕСИЯ 18

Какво са скриптовете и как те помагат на устойчивия търговец?

СЕСИЯ 19

Разглеждане на скрипт за “Уговаряне на среща”.

СЕСИЯ 20

Разглеждане на скрипт за “Базово
квалифициране”.

СЕСИЯ 21

Разглеждане на скрипт за “Среща с конкретно предложение”.

СЕСИЯ 22

Разглеждане на скрипт за “Уточняваща среща”.

СЕСИЯ 23

Как да продължим работата с клиента след продажба. Същност на консултантското разположение и как то помага за разгръщане потенциала на клиента?

СЕСИЯ 24

Представяне на административни и технически специфики, свързани с работата на търговеца.