ПОЛИТИКА ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Настоящите правила уреждат начина и условията за получаване на търговски съобщения /наричани още „директен маркетинг“/ от уебсайта „bok.bg“, собственост на  „БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД, ЕИК 207326463.

Понятия

„Директен маркетинг“ в електронна среда може да се разбира „всяка форма на реклама, чрез която физическо или юридическо лице изпраща преки маркетингови съобщения непосредствено до един или повече идентифицирани или идентифицируеми крайни ползватели, които използват електронни съобщителни услуги”.

„Съгласие за получаване на търговски съобщения от „bok.bg“ включва абонамент за получаване на съобщения и известия, изпратени чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, email и т.н.), съдържащи информация относно стоки, провеждане на събития и образователни продукти за повишаване на квалификация, придобиване на нови знания и умения, както и различни онлайн курсове за електронна търговия, реклама, маркетинг, технологии, инвестиции и финанси.

Цел на рекламните съобщения

Осигуряване на актуална обща и тематична информация, относно предлагани стоки в „bok.bg“,  безплатни и платени услуги, представляващи образователни продукти за повишаване на квалификация, придобиване на нови знания и умения, оферти, условия, преференциални цени, текущи и предстоящи промоции на „bok.bg“, както и други търговски съобщения, пазарни и потребителски проучвания.

Начин за изразяване на съгласие за получаване на търговски съобщения:

Всеки потребител след запознаване с настоящата политика може да изяви съгласие за получаване на търговски съобщения от „bok.bg“ чрез формата за онлайн регистрация в уебсайта „bok.bg“, където с маркиране на отметка в отделен чек бокс, предоставя изрично съгласие. За целите при осъществяване на директен маркетинг в уебсайта,  „БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД събира и обработва следните лични данни:

  • имейл адрес
  • имена
  • телефон

Отказ/Отписване от получаване на търговски съобщения:

Всеки потребител предоставил съгласие по т. 3 за получаване на търговски съобщения от „bok.bg“ може по всяко време да оттегли своето съгласие по следните начини:

  • използва формата за оттегляне в края на настоящата Политика за директен маркетинг;
  • използва линка, наличен във всяко едно изпратено търговско съобщение;
  • да се свърже с нас на имейл адрес: [email protected].

В случай на несъгласие или оттеглено такова за получаване на търговски съобщения. Вашата регистрация в уебсайта „bok.bg“ остава активна и достъпът до неговото съдържание остава неограничен.

Съхранение и защита на лични данни

Информация относно начина на съхранение, обработка и защита на предоставените лични данни, във връзка с получаване на съобщения за директен маркетинг, ще намерите в „Политика за поверителност и защита на личните данни“.

Правното основание за обработването на Вашите данни е изричното съгласие, което сте дали.