#ФинансоваГрамотност

курс по управление на лични финанси

Възможностите за успеха не траят вечно, реализирай мечтаното си бъдеще СЕГА

Курсът е подходящ за хора, които искат да придобият базово ниво на знания, които да им позволят да правят информирани и навременни избори в сферата на финансите.

За такива, които искат сами да се ориентират в икономическата и финансовата обстановка и по-малко да се влияят от медийни, политически и други манипулации.

Особено е подходящ за хора, които искат един ден да бъдат финансово независими.

Курсът по управление на лични
финанси има за цел да
помогне на съвременния човек
в 7 ОСНОВНИ ПОСОКИ:

ПОСОКА 1: Как да изкара максимално много пари от работата, която работи
ПОСОКА 2: Как да успява да спестява;
ПОСОКА 3: Как да се научи да инвестира;
ПОСОКА 4: Как да отглежда по-добре децата си;
ПОСОКА 5: Как да си осигури жилище по оптимален начин
ПОСОКА 6: Как сам да планира размера на пенсията си и датата, на която да започне да я получава;
ПОСОКА 7: И въобще как да работи с финансите си така, че да живее по-добре.

Направи правилния избор и ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!

Въпросителен знак
Ангел Тодоров

Защо правя всичко това:

Още от малки в началното училище ни учат как да четем, смятаме, дават ни знания за природата и историята и така докато стигнем до университета. Но никой не ни учи как да управляваме финансите си. Няма такава дисциплина в училище, която да се преподава и ние се учим на база проба-грешка. Учим се от средата около нас и наблюдаваме какво правят хората в обкръжението ни, ориентираме се по това дали нещо ни е провървяло или не, правим изводи на база на предишния ни опит. Понякога на един човек може да му отнеме десетки години или целия живот да се научи да борави правилно с финансите си.

angel-todorov

Една финансова грешка може да коства години от живота на човек, дори и целия. Функцията на курса по #ФинансоваГрамотност е да покаже на желаещия да учи и да се развива човек къде възникват тези грешки и как да бъдат избегнати, за да започне да взема правилни решения. Нашата функция е да му помогнем да си постигне финансовите цели и да има повече условия да бъде щастлив.

Как ще протече курса

Състои се от 15 модула;
Групови онлайн срещи в платформата на Zoom;
Половината от всеки модул е лекционна част, а другата половина са въпроси и отговори;
Продължителността на програмата е 3 месеца, по една среща на седмица;
Продължителността на срещите ще е до час и половина;
Всеки един участник ще бъде добавен във частна телеграм група.

Съдържанието, което ще бъде разгледано по време на програмата:

 • Седмица 1: Поставяне на финансови цели 1: Краткосрочна цел или “Как да живеем живота на мечтите си”.
 • Седмица 2: Поставяне на финансови цели 2: Средносрочна цел или “Как нашата работа да промени България”
 • Седмица 3: Поставяне на финансови цели 3: Дългосрочна цел или “Как нашата работа да промени света”
 • Седмица 4: Финансово планиране 1: Натрупване на капитал или “Как всъщност се забогатява”
 • Седмица 5: Финансово планиране 2: Подобряване на отчетността или “Как да не харчим така, че да обеднеем”
 • Седмица 6: Финансово планиране 3: Реорганизация на пасиви и активи или “Как да печелим максимално от това, което вече сме изкарали”
 • Седмица 7: Финансово планиране 4: Повишаване на продуктовността или “Как да изкарваме повече пари”
 • Седмица 8: Как да увеличим дохода си: – 5 техники за увеличаване на средната скорост на увеличение на дохода; – 4 техники за трайно увеличение на дохода;
 • Седмица 9: Постигане на финансови цели 1: Краткосрочен план или Промяна на навиците;
 • Седмица 10: Постигане на финансови цели 2: Средносрочен план или Промяна на мотивацията
 • Седмица 11: Постигане на финансови цели 3: Дългосрочен план или Промяна на възгледа
 • Седмица 12: Как да изберем правилният начин за печелене на пари: – 3-те типа професии от гледна точка на парите; – 2-те вида индустрии от гледна точка на парите; – Прилики и разлики между Личностно и Професионално развитие;
 • Седмица 13: Създаване на инвестиционен портфейл: – Дългосрочни финансови инструменти; – Средносрочни финансови инструменти; – Краткосрочни финансови инструменти; – Застрахователни инструменти;
 • Седмица 14: Разпознаване на добрата инвестиция: – Основни параметри на всяка инвестиция; – Инвестициите в контекста на нашата стратегия;
 • Седмица 15: Тест за установяване на психологическата нагласа към забогатяването.

Сега е моментът, в който да се включиш и да подобриш живота си!

Kак ще изглежда животът Ви
след успешното завършване на
курса #ФинансоваГрамотност

Ще сте се научили да изкарвате максимално много пари от работата, която работите;
Ще успявате да спестявате;
Ще се научите да инвестирате;
Ще знаете как да отглеждате по-добре децата си;
Ще можете да си осигурите жилище по оптимален начин;
Ще можете сами да планирате размера на пенсията си и датата, на която да започнете да я получавате;
Ще знаете как да работите с финансите си така, че да живеете по-добре.

Избери финансовата свобода и СБЪДНИ МЕЧТИТЕ СИ!

Въпросителен знак
Все още имаш някакви съмнения? Питай!
22.02.2023 година
Да всяка среща ще бъде записвана и качена в тайната група на участниците.

Вашият нов мечтан живот е на 4 месеца разстояние.

Една инвестиция, която работи всеки ден
и ви служи за цял живот!

Цена:

960 лв.

При плащане СЕГА:

720 лв.

Бяла стрелка
Бяла стрелка
Регистрация се извършва по време на закупуване на курс
или записване за бюлетин.
Към курсовете Бюлетин