Формуляр за упражняване правото на възстановяване на платена сума за курс

    За да упражните правото си за възстановяване на палтена сума за курс, попълнете формата по-долу или изтеглете формуляра от ТУК и изпратете до [email protected]

    Лична информация

    Информация за курс

    Банкова сметка за възстановяване на сума