Защо НЕ Може Без Химикали

Защо НЕ Може Без Химикали

Днес на гости ни е Ивайло Иванов, с когото ще обсъдим темата за зеленчукопроизводството,
ще разберем как се поддържа почвата и можем ли да отгледаме зеленчуци без химикали.
Приятно гледане! 

  

В този епизод ще видите:

00:00 – Въведение.

 01:04 – Как може да произведем зеленчуци без химикали?

04:26 – Какво се променя при отглеждането на зеленчуци от преди и сега?

06:57 – Какви последствия има при грешно стопанисване на земята?

14:08 – Какви машини се използват за правилно стопанисване на почвата?

20:11 – Как влошава качеството на почвата “изолиране”?

29:02 – Как можем да проверим дали един зеленчук е произведен по правилния начин?

38:50 – Кои са новите технологии за хранене на животните?

47:44 – Струва ли си да купиш зеленчуци от “Храна от село”?

52:00 – Кой е правилният метод за растителна защита?

01:03:50 – Изчерпаем източник ли е почвата?

01:10:55 – Защо Ивайло Иванов ще бъде винаги в ръцете на хората? 

01:13:38 – Лъвски скок към свободата!