За Семейството, Бременноста и Раждането с Йоана Захариева

За Семейството, Бременноста и Раждането с Йоана Захариева

Днес на гости ни е Йоана Захариева.

Тя ще ни разкаже повече за себе си и за курса „Семейство, Бременност и Раждане”, който е създала специално за „Българска Образователна Кибернетика“.
Знаеш ли, че семейството е в основата на живота?
То е източник на радост, подкрепа, обич и смисъл.

Има въпроси, на които е добре всеки да си отговори сам, преди да създаде семейство:

– Какъв е смисълът да имам деца?
– Какво ще донесе едно дете в живота ми?
– Какво искам да дам на това дете?
– Какво съм готов/а да променя в живота си, за да имам дете?

Ето и въпросите, които ще задам на моя гост:
00:00 – Въведение.
00:38 – Коя е Йоана Захариева?
04:51 – Колко е важно да се ражда естествено?
11:14 – Влияе ли козметиката на бременността?
16:00 – Обърква ли ни информацията в Интернет?
17:43 – Естествено раждане или чрез секцио?
25:58 – Как Йоана Захариева е решила да създаде курса „Семейство, Бременност и Раждане”?
34:39 – Коя е Йоана Захариева.
39:24 – Живот на село с дете.
40:04 – Как финансовата грамотност е пряко свързана със семейството?
43:24 – Какъв е смисълът да имаш деца?
35:20 – Семейните срещи на БОК в София.
48:45 – Какви промени настъпват в семейството, след като се появят децата?
1:04:55 – Какво постига човек чрез семейството?
Приятно гледане!