Успешен Мениджмънт с Ангел Тодоров - Част 1

Успешен Мениджмънт с Ангел Тодоров – Част 1

Днес мой гост е Ангел Тодоров, с когото ще обсъдим първите 7 управленски принципа (от общо 14) от книгата „Пътят на Toyota’’ на Джефри К. Лайкър.
Тези принципи са свързани с ефективното производство и революционния подход към бизнес процесите на най-големия производител на автомобили в света..

Ето и въпросите, които ще задам на моя гост:

01.30 – Каква е разликата между образование и информация?

05.55 – Принцип 1 – Решенията се базират на дългосрочна стратегия, а не на краткосрочни резултати.

12.30 – Принцип 2 – Създайте процес без загуби.

21.10 – Принцип 3 – Изтегляне или избутване.

26.50 – Принцип 4 – Изравняване на работното натоварване.

33.25 – Принцип 5 – Спрете процеса, за да вградите качество.

40.00 – Принцип 6 – Стандартизираните задачи са основата за непрекъснато усъвършенстване и делегиране на права на работниците.

44:15 – Принцип 7 – Серия от дейности за ликвидиране на загубите – 5S.

Приятно гледане!