по-висока заплата

Стъпки за Достигане на Висока Заплата

Всеки от нас иска по-висока заплата и повишение. В това видео Павлин Цанев ще ни разкаже, как е успял да се издигне до мениджър във фирма, която на първо време го отхвърляла и как само за няколко години е успял да увеличи заплата си с 500%? Приятно гледане!

==================================================

В този епизод ще видиш:

00:00 – Интро.

02:28 – Какви промени е претърпяла заплатата на Павлин Цанев през годините?

07:11 – Помогна ли ти обучението по финанси в „Тогедър“?

09:30 – Какво можеш да споделиш за обучението по финанси?

13:11 – Хоризонтален и вертикален мениджмънт.

14:48 – В какво инвестира Павлин Цанев?

24:26 – Могат ли хората на високи позиции да управляват добре своите финанси?

26:15 – Има ли съпротива, когато се движиш в правилната посока?

27:11 – Какви са първите стъпки в работата, които трябва да предприемем?

33:23 – Научил ли се е Павлин Цанев да поема отговорност?

38:05 – Заменим ли е Павлин Цанев?

38:30 – Защо хората не разбират от финанси?

46:58 – Може ли човек да се подобри?

55:39 – Колко време отнема успехът?

59:16 – Литература.

01:01:21 – В какви проекти участва Павлин Цанев?

01:11:24 – Културата на японците.

01:14:15 – Да обобщим!