Смисълът на Живота

Смисълът на Живота

Днес на гости ни е Ангел Тодоров, с когото ще обсъдим темите за смисъла на живота и по какъв начин трудностите в живота, рефлектират върху щастието ни, също така ще разберем кое прави слаби съвременните хора.
Приятно гледане!

В този епизод ще видиш:
00:00 – Въведение
01:18 – Какво означава човек да е щастлив?
03:50 – Как работата ни кара да сме щастливи и можем ли да намерим смисъла на живот в нея?
08:53 – Рефлектират ли трудностите в живота върху щастието?
19:00 – Как може да се определи любовта и развитието на едно семейство?
25:34 – Как са обвързани житейските цели с щастието на човек?
38:00 – Възможно ли е любовта да е смисълът на живота?
43:10 – Кое прави слаби съвременните хора?