Печалба Увеличаване ДО 100% до 300%

🚀В този епизод ще видиш:

00:00 – Интро.

02:46 – Как да увеличим печалбата?

06:01 – Какво е важно за успешния търговец?

08:01 – Как да запазим ефективността?

12:01 – Трябва да имаме ентусиазъм.

15:59 – Как да придобием търговски навици?

16:51 – На какво да обърнем внимание?

17:50 – Не гледаме само крайния резултат.

19:55 – Правилата се прилагат и в онлайн бизнеса.

21:24 – Важна ли е комуникацията?

22:42 – Ентусиазмът и мързела са заразни.

23:37 – Хората не знаят, как да работят с пълния си капацитет.

25:12 – Трябва да се научим да мислим мащабно.

27:09 – Как влияят демотивираните хора на другите?

31:07 – Трябва да заслужиш да си в екипа.

32:36 – Спираш да си продуктивен, ако управляваш много хора.

33:08 – Времето е ценен ресурс.

35:19 – Научете се да ползвате нещата които ви улесняват.

37:01 – Разлика между ефективност и продуктивност.

38:58 – Управление на време.

41:52 – Бъди продуктивен и не губи време.

44:00 – Тренирайте умението да вниквате в проблемите на клиента.

46:58 – Как да увеличим продажбите в дадена сфера?

49:30 – Разписана структура

51:10 – Човек, не може да бъде фокусиран дълго време.

51:54 – Важно е да знаем възможностите на човек.

53:20 – Защо трябва да се обучава един екип с темпото на най-бавния?

56:35 – Всяко нещо има нужда да му бъде отделено време.

59:06 – Таблица за сигментирано мислене.

01:02:38 – Всяка идея е гениална ако е ползва в правилния момент.

01:05:05 – Навик за генериране на идеи.

01:05:49 – Как се развива креативността в човек?

01:08:14 – Трябва да се чувствате оценени когато сте на работа.

01:10:35 – Няма как да имаме резултати, без да работим с професионалисти.

01:13:03 – Цели в курса по търговски умения.

01:14:32 – Не всеки може да стане добър преподавател.

01:16:05 – Неосъзната компетентност.

01:21:38 – Какви курсове предстоят?

01:23:13 – Кои хора успяват в курсовете ни?

Регистрация се извършва по време на закупуване на курс
или записване за бюлетин.
Към курсовете Бюлетин