Процесът на развите на един търговец - Райко Дачев

Отказах се от сигурна работа в голяма ИТ индрустрия и станах Търговец.

Днес мой гост е Райко Дачев. Той ще ни разкаже каква е причината да прекъсне образованието си в областта на софтуерното инженерство и да стане финансов консултант в „Българска Образователна Кибернетика”.

В това видео, ще обсъдим следните въпроси:

– Каква е причината Райко Дачев да прекъсне своето образование?
– Как Райко Дачев решава да стане търговец в БОК?
– Трудно ли е да си търговец?
– Какви са целите на г-н Дачев за 2024 г.?
– Колко процента от търговците успяват като такива?
– Как консултантите на БОК помагат на хората?
– Каква е разликата между търговец и консултант?

 Приятно гледане!