221

От Ръководител Към Лидер – Как да Превърнете Своя Екип в Успех

В този епизод ще видиш:

00:00 – Интро.

01:51 – Как се запознахме с Влади Ников?

05:45 – Как решихме да работим с Влади?

14:19 – Неосъзната компетентност.

15:35 – Защо курсът на Влади ще е уникален?

18:01 – Как да ръководим себе си?

22:26 – Умението да слушаме.

24:34 – Целеполагане.

27:13 – Как ефективно да развиваме своите служители?

37:35 – Управление на време.

42:32 – Как се определят задачите на екипа по важност?

44:04 – Важно ли е да обичаме, това което работим?

49:35 – Колкото е по-добър екипът, толкова е по-добра е компанията.

53:43 – Как да развием лидери в един екип?

56:24 – Какво трябва да дадем за да достигнем по-високо ниво?