Конкурентните Предимства в Бизнеса

Конкурентните Предимства в Бизнеса

Днес на гостите ни е Ангел Тодоров, с когото ще разгледаме темата за конкурентните предимства, ще обсъдим видовете конкурентни предимства, както и техните проблеми и как могат да бъдат решени.
Приятно гледане!

В този епизод ще видите:

00:00 – Въведение.

02:06 – Кога един бизнес е конкурентен?

03:43 – Конкурентно предимство ли е Цената?

06:54 – Кое прави един бизнес конкурентен?

09:35 – Може ли да бъде конкурентно предимство на технологията?

16:24 – Възможно ли е търговският процес да е конкурентно предимство?

22:20 – Как корпоративната култура помага на една организация?

24:43 – Видовете търговски процеси.

28:00 – Задължително една компания ли е иновативна?

36:07 – За кого трябва да се базира един бизнес?

37:44 – Как да направим така, че фирмата да има Фирмена култура и да не се налага да има текучество на персонал?

42:11 – Кои са пречките на бизнеса в България, за да бъдат конкурентни?

51:44 – Защо добре планиране бизнес трудно фалира?

56:07 – Каква е връзката между конкурентното предимство и креативността?

01:01:44 – Полезна литература за маркетинг и развитие на бизнеса.

01:06:41 – Важно ли има конкуренция в бизнеса?