bqgstvo

Какво е Да Си Свободен Човек

Днес Ангел ще разкаже за пътя по който е минал за да достигне до това което е днес. Какво образование има и как влиза във виртуалното пространство? Защо става будист и каква е същността на будизма?

В този епизод ще видиш:

00:00 – Интро.

02:20 – Как Ангел Тодоров е станал това което е?

05:35 – Образованието на Ангел Тодоров.

13:23 – Как Ангел Тодоров влиза във виртуалното пространство?

17:05 – Защо не е завършил в право и магистратурата си Ангел Тодоров?

19:28 – Защо Ангел става будист?

31:45 – Каква е същността на будизма?

34:00 – Смъртта като част от живота.

38:07 – Връзката между доброто състояние на ума и здравето на човека.

41:16 – Как човек генерира много и полезни идеи?

46:15 – Намирането на правилната среда.

51:32 – Различната гледна точка.

55:10 – Намиране на правилния пример.