управление на време

Как да Бъдеш По-Ефективен Управление на Времето

Управлявайки правилно времето, което прекарваме в изпълнение на всякакви дейности ни позволява да повишим нашата ефективност и производителност. За всеки един добър мениджър в успяващ бизнес е от огромна важност да управлява времето си правилно, тъй като това е ключово за неговата ефективност. Ако искаш да разбереш, какво означава да управляваш правилно своето време, гледай това видео докрай! 

==================================================

В този епизод ще видиш:

00:00 – Интро.

01:36 – Какво означава да управляваме времето си?

02:10 – Защо ни е да използваме график?

03:25 – На какъв носител можем да си водим графика.

03:54 – Софтуери, подходящи за водене на график.

04:46 – Как да разберем каква част от деня си губим?

06:49 – Спри да зивършваш няколко задачи наведнъж!

07:17 – Времето е единствения невъзвръщаем ресурс, с който разполагаме.

09:57 – Кои навици са лоши?

11:03 – Човек губи ефективност, когато прави много неща наведнъж.

12:21 – Различават ли се продуктивността и ефективността?

14:41 – Умът работи с навици.

17:45 – Извършването на много дейности наведнъж е опасно.

19:26 – Ако искате да имате повече време, филтрирайте хората!

23:06 – Какво можем да направим, за да е по-ефективен екипът ни?

27:43 – Анализирай рутината си.

31:29 – Важно е да решаваме проблеми.

33:36 – Как можем да оптимизираме нашето време?

37:36 – Как да трениране за здраве, докато сме ефективни от времева гледна точка?

40:00 – Как да анализираме нашата ефективност?

43:55 – Какви грешки допускаме, когато говорим с хора?

45:18 – Неефективните разговори ни губят от ценното време.

48:28 – Как “Българска Образователна Кибернетика” помага?

52:33 – От какви хора се нуждаем?

54:17 – Как да се доверим на хората?

57:17 – Бъди уверен.

59:49 – Защо да имаме партньори?

01:01:05 – Всеки бизнес, трябва да има мисия.

01:02:51 – Как да сме полезни дългосрочно?

01:09:15 – Важно е да фокусираме енергията си в помощ на обществото.

01:11:16 – Препоръката.

01:14:16 – Изберете правилна посока.