Качеството на Обслужване в България

Качеството на Обслужване в България

Днес на гости ни е Тончо Добрев, с който ще обсъдим колко е важна ефективността  и качеството на обслужването за всеки един бизнес, ще дадем примери и нашите лични истории.
Приятно гледане!

В този епизод ще видите:

00:00 – Въведение.

02:38 – Моята лична история за обслужването.

05:35 – Важно е отношението към клиента.

07:23 – Клиентите са вече информирани.

09:54 – Каква е представата на хората за търговец? 

10:25 – Как си купих кола от ‘Бри4ка(Bri4ka)”.

12:30 – Как приемат хората търговците?

17:00 – Защо хората лъжат? 

25:49 – Пример със Амазон за грешка.

30:07 – Неадекватна обратна връзка.

32:00 – Проектиране на процеса на работа с клиенти.

32:41 – Грешна концепция на обслужване. 

37:52 –  Доволни клиенти.

39:45 – Анализ на клиентите в БОК

43:52 – Как да задържим и привлечем клиенти?

50:52 – Измерване на поведението на клиентите.

57:08 – Как е хубаво да мисли търговецът?

01:02:26 – Обслужването в чужбина и България.