Инвестиране Стъпка по Стъпка в Недвижими имоти с Павел Колев

Инвестиране Стъпка по Стъпка в Недвижими имоти с Павел Колев

Днес на гости ни е Павел Колев, който е станал изпълнителен директор на многомилионна компания само на 19 години.
С него ще засегнем основни въпроси, свързани с инвестирането в недвижими имоти, стратегиите и стъпките при инвестиране в имот.
Гостът ми ще сподели реални примери от практиката на компанията и каква стратегия следва при несигурни ситуации. 

Ето и въпросите, които ще задам на моя гост:
00:00 – Въведение.
03:09 – Кой е Павел Колев и как е станал част от борда на директорите в мултимилионна компания?
08:29 – Имотите ли са най-добрата опция за инвестиране?
11:07 – Какви са стъпките при инвестиране в имот?
16:45 – Защо „Болгар капитал“ АД не използват стратегията от книгата „Гарантирана финансова независимост”?
19:59 – Какво е „паричен поток” и „отрицателен паричен поток”?
21:00 – Опасно ли е за една компания да има „отрицателен паричен поток”?
23:11 – Какви са очакванията от една сделка за покупка на хотел?
30:34 – Какво ще се случи при срив на цените на имотите?

Приятно гледане!