Инвестиране в Култура и Изкуство с Ангел Тодоров

Инвестиране в Култура и Изкуство с Ангел Тодоров

Днес на гости ни е Ангел Тодоров, с когото ще обсъдим темата:
Как инвестирането в изкуство и култура може да помогне за съхраняването на българското
ни самосъзнание и защо изкуството е силно подценявана ниша от предприемачите в България.


Ето и въпросите, които ще задам на моя гост:

00:00 – Въведение.
02:48 – Кога г-н Тодоров е започнал да се интересува от изкуство?
07:13 – Повече за първия бизнес проект, свързан с изкуство – „Историческо Изкуство”.
10:51 – Как Ангел Тодоров е избрал да инвестира в изкуство?
13:35 – Как една изложба или галерия може да има огромна доходност?
24:07 – Кое прави една картина ценна?
38:31 – В колко проекта, свързани с изкуство, е инвестирал Ангел Тодоров?
44:02 – Коя е причината г-н Тодоров да създаде „Култура, Образование и Традиции” АД?
47:00 – Каква е ролята на „БОК” АД спрямо “КОТ” АД?
53:28 – Не е важно колко пари правиш, а дали си щастлив!
55:23 – Какво представлява писмото на „КОТ” АД към инвеститорите?

Приятно гледане!