Ценности и Вярвания

Ценности и Вярвания

Днес на гости ни е Георги Бараков, с когото ще обсъдим темата за ценностите и вярванията.
Ще разберем как да се справим със страховете си и ограничаващите вярвания.

Приятно гледане!

В този епизод ще видите:

00:00 – Въведение.

01:16 – За Георги Бараков?

02:09 – Какво са ценностите?

04:01 – Как се формират ценностите?

05:38 – Видове вярвания.

08:14 – Как да се справим със страха?

10:26 – Как премина последното обучение на г-н Бараков?

12:48 – Кое кара хората да вярват, че не могат да успеят?

15:17 – Отношението на родителите към децата.

17:11 – Кои са двете сили, които мотивират човека?

21:47 – Как хората около нас ни влияят?

23:47 – Как можем да подчертаем негативите в позитиви?

28:52 – Полезно ли е човек да дава и да получава градивна критика?

36:22 – Как ценностите и вярванията на хората рефлектират върху техните финанси?

41:55 – Как обучението на Георги Бараков се отразява върху финансите на клиентите му?

48:07 – Колко е важно даваме най-доброто на клиентите си.

54:00 – Първото условие човек да бъде успешен.