1478

Бъдещето на Здравеопазването

В този епизод ще видиш:

00:00 – Интро.

01:27 – Какво е бъдещето на здравеопазването?

05:17 – Кога излиза курсът за билките?

08:42 – Как работи фармацевтичният бизнес?

11:09 – Различните курсове – как да използваме стероиди.

14:28 – Какво забравяме до момента, в който не се разболеем.

17:28 – Какво ни учи алопатията, като медицина?

20:34 – Алтернативна медицина.

28:03 – От къде се появява стресът?

31:45 – Позитивите от студените душове.

37:43 – Защо съвременната здравна система не работи добре.

43:54 – Проблемът с фитнеса.

46:00 – Болни ли сме заради храната и градовете?

59:07 – Как да се грижим за здравето на децата?