Бъдещето за Образованието

Бъдещето за Образованието

Днес наш гост е Ангел Тодоров, той ще ни разкаже какво ще е бъдещето на образованието и какви проекти е започнал да развива.
Приятно гледане!

В този епизод ще видите:

00:00 – Въведение.

02:13 – Какво е бъдещето на образованието?

06:25 – Крайната идея на БОК.

11:24 – Защо ,,БОК”?

21:29 – Какъв е бизнес смисълът на ,,БОК”?

37:40 – Как дефинирате “доброто образование”  и колко е важно то за добрия бизнес?

43:59 – Предварително планиране.

45:55 – Как ще построим университет?

59:10 – Изключителни бизнеси.

01:00:46 – Как ,,БОК” ще бъде преведен на много езици?

 01:09:42 – Пътуващата изложба.

01:25:18 – На кого е идеята да се изгради населено място?

01:33:18 – Важно е каква следа оставяме.

01:42:33 – Методика.

01:45:18 – Обучение за предприемачи.