Бъдещето На Българска Образователна Кибернетика

Бъдещето На Българска Образователна Кибернетика

В този подкаст с Ангел Тодоров ще научиш за бъдещето на Българска Образователна Кибернетика, как се заражда компанията и какви са нейните цели. Приятно гледане!

В този епизод ще видите:

00:00 – Въведение.

01:56 – Как ти хрумна идеята за Българс ка Образователна Кибернетика?

08:45 – Как г-н Тодоров вижда подобряването на БОК и на КОТ.

16:12 – Каква е връзката между овцете, Дубай и екскурзиите в БОК ?

28:11 – Как създаваме средата и подобряваме здравето на хората?

36:50 – Какви проблеми решава БОК?

44:46 – Какво игнорира историческият човек?

53:30 – Кое е най-важното нещо в компанията БОК?