bulgaria-zagiva-2024

България Загива 2024 г.

Днес на гости ни е Ангел Тодоров, с когото ще обсъдим темите:
Защо хората не се женят и все повече деца се раждат в извънбрачни семейства?
Каква е ролята на жената в семейството?
Кои са плюсовете и минусите на домашното образование? 
Как курсът по „Финансова Грамотност“ ни помага да имаме здраво и щастливо семейство.
Приятно гледане!