motori

Бизнес с Eлектрически Mотори в България – Предприемач от Четиринадесетгодишен

В този епизод ще видиш:

00:00 – Интро.

00:42 – Как гостът ми може да помогне на младите?

02:58 – Колко трябва да инвестира човек, в проекта на Георги Детелинов, за да започне?

04:48 – На колко години е започнал гостът ми?

06:05 – Имал ли е гостът ми ресурси когато е започвал?

07:51 – Кога Георги Детелинов е спечелил първите си пари?

10:43 – Възможно ли е човек да създаде успешен бизнес без финансова грамотност?

11:53 – Как Георги Детелинов е започнал сегашния си бизнес?

26:33 – Целта и мисията на БОК.

30:37 – Как да намерим финанси за стартирането на бизнес?

33:20 – Каква възвръщаемост могат да очакват хората, които започнат бизнес с гостa ми?

35:12 – Как Детелинов е съчетавал училище и работа?

40:50 – Помага ли образованието?

50:10 – Натиска на средата?

57:36 – Митове и легенди за висшето образование. 0

1:06:15 – Как Георги Детелинов помага на хората, които започнат бизнес с него?