Лъвски скок
към свободата!

#Академия за търговци

Академия за търговци на Българска образователна кибернетика

Академия за търговци Бок

Възможностите за успеха не траят вечно, реализирай мечтаното си бъдеще СЕГА

Същност на обучителната програма „Академия за търговци” е инструмент, предоставящ реална възможност на всеки, който има желание да се развива като професионален търговец, да получи необходимите знания и подготовка, чрез които да работи дългосрочно, устойчиво и с високи приходи като прилага принципите на консултативната продажба.

Академия за търговци  има за цел да помогне на съвременния човек в 5 ОСНОВНИ ПОСОКИ:

ПОЛЗА 1:

Усвояване на методика, която е с над 150-годишна история и доказана ефективност в сферата на директните продажби.

ПОЛЗА 2:

Придобиване на знания от лекторски състав с доказан практически опит в сферата на консултативните продажби.

ПОЛЗА 3:

Изграждане и усъвършенстване на всички качества, навици и умения, които са нужни на търговеца в директните продажби.

ПОЛЗА 4:

Възможност за прилагане на методиката и монетизиране на наученото още на втората седмица от Академията за търговци.

ПОЛЗА 5:

Достъп до ментор през целия период на обучение.

Съдържание на практическата част на програмата:

Групови оперативни срещи за анализ на активност и качество на проведените срещи.
Индивидуални срещи с менторите на програмата.
Срещи с клиенти, осигурени като клиентска мрежа от самата организация.
Теоретично и практическо обучение за развитието на търговеца като консултант.

Направи правилния избор и ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!

Бяла стрелка
Бяла стрелка

Съдържанието на теоретичната част от програмата включва:

СЕСИЯ 1:

Представяне на Българска образователна кибернетика – цел, философия и структура на компанията.

СЕСИЯ 2:

Роля на търговската дивизия в екосистемата на Българска образователна кибернетика.

СЕСИЯ 3:

Индивидуално и фирмено целеполагане.

СЕСИЯ 4:

Представяне на основните психологически бариери в работата на търговеца и свързаните с тях блокажи.

СЕСИЯ 5:

Изграждане на ред и дисциплина.

СЕСИЯ 6:

Разглеждане на навиците на устойчивия търговец.

СЕСИЯ 7:

Представяне на закономерността за успешни продажби: Успехът на моите клиенти = Моят успех.

СЕСИЯ 8:

Разглеждане на взаимовръзката между “Цел – Нужда – Решение”.

СЕСИЯ 9:

Как да задаваме въпроси и какво означава “правилен въпрос”?

СЕСИЯ 10:

Представяне на метода на Чиро Импарато за цветовете на гласа – разглеждане на техники за работа с гласа в хода на търговския процес.

СЕСИЯ 11:

Цикъл на покупка и цикъл на продажба.

СЕСИЯ 12:

Какво представляват възраженията и какво стои зад тях?

СЕСИЯ 13:

Как да влияем на клиента? Представяне на принципите на Робърт Чалдини.

СЕСИЯ 14:

Видове срещи в търговския процес.

СЕСИЯ 15:

Класификация на видовете клиенти.

СЕСИЯ 16

“Правило 5×5” – как следва да изглежда минималната активност на професионалния търговец?

СЕСИЯ 17

Разясняване на видовете екипни срещи – активност/разписване на субтитри/прослушване на проведени разговори.

СЕСИЯ 18

Какво са скриптовете и как те помагат на устойчивия търговец?

СЕСИЯ 19

Разглеждане на скрипт за “Уговаряне на среща”.

СЕСИЯ 20

Разглеждане на скрипт за “Базово
квалифициране”.

СЕСИЯ 21

Разглеждане на скрипт за “Среща с конкретно предложение”.

СЕСИЯ 22

Разглеждане на скрипт за “Уточняваща среща”.

СЕСИЯ 23

Как да продължим работата с клиента след продажба. Същност на консултантското разположение и как то помага за разгръщане потенциала на клиента?

СЕСИЯ 24

Представяне на административни и технически специфики, свързани с работата на търговеца.