#Презентирай и завладявай

Курс за презентационни умения!

Презентирай и Завладявай
Остават само

Възможностите за успеха не траят вечно, реализирай мечтаното си бъдеще СЕГА

Курсът по #Презентирай и завладявай има за цел да
помогне на съвременния човек в 4 ОСНОВНИ ПОСОКИ:

ПОЛЗА 1:

Как да създадем съдържателна и структурирана презентация

ПОЛЗА 2:

Как да привлечем и задържим вниманието на нашия събеседник

ПОЛЗА 3:

Как да бъдем уверен, убедителен и завладяващ презентатор

ПОЛЗА 4:

Как да се справим със сценичната треска, както и методики как да превърнем страха от презентиране в ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ!

За кого е подходящ този курс?

Курсът по презентационни умения „Презентирай и Завладявай“ е предназначен за хора, чиято работа е пряко свързана с ежедневно представяне на информация в по-малки или по-големи обеми , както в индивидуални разговори, така и в работни срещи или по-големи форуми. 

Как ще протече курсът?

Състои се от 14 модула.
Всеки модул е с лекционна част и с време за въпроси и отговори.
Всеки модул е с продължителност до час и половина
Групови онлайн срещи в платформата на Google Meet.
Продължителността на програмата е четири месеца, по една среща на седмица.
Всеки един участник ще бъде добавен в частна телеграм група.

Завладей изкуството на презентациите!

Владислав Ников

Защо правя всичко това?

Казвам се Владислав Ников и съм част от екипа на БОК (Българска Образователна Кибернетика) от момента на самото създаване на компанията. Идвам от фармацефтичната индустрия, където съм развил експертни търговски, презентанционни и лидерски умения. За 9 години съм се убедил, че успешната комуникация, както и въздействащо презентиране, са в основата на успешните търговски практики и вдъхновянето на хората в нашите екипи. Дълбоко вярвам, че знанието има стойност тогава, когато е споделено. Ето защо се чувствам изключително полезен в БОК, защото имам възможност да споделя моите компетенции и умения с всеки, който желае да се развива в личен и професионален план.

Съдържанието по време на програмата:

Сесията ще разгледа 9-те задължителни елемента за създаването на ефективна презентация.

  • Заглавие.
  • Говорене със страст.
  • Три ключови послания.
  • Използване на метафори и аналогии.
  • Демонстрации.
  • Ключови партньори.
  • Свидетелства от клиенти.
  • Видеоклипове.
  • Визуализация на презентираната материя.

В сесията ще се обърне внимание на работещи похвати и прийоми, чрез които вниманието на събеседника/събеседниците ни да се привлече и задържи от началото до края на нашата презентация.

Сесията ще акцентира върху техники , чрез които презентаторът да предаде целта на презентацията като нарисува социално значим проблем и стимулира всички слушатели да се разпознаят като колективно решение.

В сесията ще се разгледа методология за създаване на конкретни , запомнящи се заглавия , които да предизвикат желанието за присъствие на нашата презентация.

Много често презентаторът изпитва различен тип емоции (притеснение, страх, несигурност) , които могат да възпрепятстват убедителното представяне на нашето послание. В сесията ще бъдат разгледани техники ,чрез които да изградим нужната увереност  и да преодолеем страха от презентиране.

Езикът на тялото е невербална комуникация, чрез която ние, като презентатори, постигаме 55 % от успеваемостта на нашата презентация . В тази сесия ще се разгледат техники за усъвършенстване на физическото ни поведение (стойка на тялото, мимики, жестове, зрителен контакт с аудиторията и движение в пространството по време на презентиране).

Чрез вокалната експресия или нашия глас, ние постигаме 38 % от успеваемостта на презентацията .В тази сесия ще се разгледат техники , чрез които компонентите  на гласа ни (сила, тембър, темпо на говорене и вокална емоция)  могат да ни съдействат за още по – въздействаща презентация.

Паразитните думи се използват от всеки от нас. Те нямат ясна смислова връзка с предаваното съдържание.

Подсъзнателно, всеки презентатор е склонен да ги използва. В тази сесия ще се разгледа психологията на паразитните думи (защо ги използваме?), както и конкретни решения за изчистването им от нашата реч.

Съзнателна пауза – използва се осъзнато от презентатора и има за цел да даде допълнителна тежест на послание, което е отправено или предстои да бъде представено..

Несъзнателна пауза – “Синдром на ъкането” .Това е подсъзнателен процес, чрез който мозъкът ни си спечелва време за сглобяване на нашата мисъл. Премахването на този синдром ще повиши качеството на представяната информация. В сесията ще се разгледат техники, чрез които да оптимизираме ефекта от съзнателните паузи, както и техники, чрез които да премахнем несъзнателните паузи.

Мисловният път е специфична техника използвана от най-професионалните презентатори . Тази техника може да бъде сравнена с географска карта, която съдържа целия обем от информация под формата на изречения (съобщителни , въпросителни и възклицателни). Големите  предимства от използването на “Мисловния път” са :

При телефонен разговор, презентаторът не може да използва въздействие  чрез невербална комуникация (език на тялото). Успехът зависи от оставащите 45% (38% вокална експресия + 7% поднесена информация). В тази сесия ще разгледаме техники за максимална ефективност по време на телефонен разговор.

Презентацията не трябва да се разглежда като самосиндикално участие на презентатора. Въвличането на събеседника/събеседниците в дискусия, проведена  в края на презентацията, е гаранция за успешно предадено послание, както и белег за приемане на представените от нас решения. В сесията ще се разгледат механизмите за провокиране на дискусия, както и нейното менажиране.

Как ще се променя "Аз", след като премина курса по презентационни умения?

Ще стана уверен и ефективен презентатор, който лесно привлича и задържа интереса на своя събеседник.
Ще разполагам със структурирано знание по създаване и изпълнението на презентация.
С увереност ще представям пред различна по мащаб аудитория своите послания.
Усъвършенстваните презентационни умения ще ми помогнат да изкача следващото стъпало в професионален план.

Направи правилния избор и ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!

Въпросителен знак
Все още имаш някакви съмнения? Питай!

Програмата започва на: 12.10.2023
Начален час: 18:00

Да, всяка среща ще бъде записвана и качена в тайната група на участниците.

Програмата приключва на: 11.01.2024

Да, курсът може да се закупи на изплащане чрез TBI.

Освободете своя потенциал до следващото ниво!

От началните стъпки към експертни презентации, които ще подкрепят успеха на вашия бизнес.

При плащане СЕГА:

840 лв.