БЛАГОДАРИМ TИ, ЧЕ ПРОЯВИ ИНТЕРЕС КЪМ КНИГАТА
"4 неработещи модела на общуване с децата и помежду ни и техните алтернативи"

Българска Образователна Кибернетика
“Лъвски скок към свободата”