• Основни принципи на търговията.
  • Представяне на учебната програма и свързаната с нея литература.
  • Основни качества на добрия търговец.
  • Значение на консултативната продажба за дългосрочното развитие на бизнеса. 
  • Как да развием ентусиазъм в работата?
  • Как да развием навика да се интересуваме за нашите клиенти?
  • Основни техники на общуването.