От 0 до Успех в Онлайн продажбите Електронна Книжка

Какво ще научиш от книжката?

🎯 Кой е най-добрият вариант за развитието на онлайн магазин и  Работи ли Dropshipping модела, както преди? 

🎯 Разглеждане на двата най-често срещани варианти за онлайн бизнес (българския и американския пазар).

🎯 Тестване на продукти от Aliexpress (кой са най-добрите транспортни компании). 
Какво представлява “sourcing agent” и как ще ни помогне при  скалиране на онлайн магазин. 

🎯 Скалиране с Fulfilment център. При продажба в Amazon коя програма се препоръчва “FBA”или “FBM”  (предимства и недостатъци)

🎯 Предимства и недостатъци при продажби в собствен онлайн магазин, вместо в готова платформа.

Постигнати резултати с Онлайн търговия през 2021г

Научи как да реализираш своите мечти
чрез електронната търговия.