Банков трансфер плащане

Данни за банков превод

ЗА ПРЕВОД В ЛЕВА:

Титуляр: Zerotosuccess Ltd
IBAN: GB18 REVO 0099 6900 0945 05
BIC: REVOGB21
Банка: Revolut Ltd
Адрес на титуляра: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD
Основание: Име, Фамилия,

ЗА ПРЕВОД В EUR:

Титуляр: Zerotosuccess Ltd
IBAN: BE98 9672 6724 7793
(SWIFT/BIC): TRWIBEB1XXX
Адрес на титуляра: 21 Hill Street, Haverfordwest, SA61 1QQ, United Kingdom
Основание: Име, Фамилия, Курс

ЗА ПРЕВОД В GBP:

Титуляр: Zerotosuccess Ltd
IBAN: GB54 TRWI 2314 7029 9716 47
Account number: 29971647
UK sort code: 23-14-70
Адрес на титуляра: 21 Hill Street, Haverfordwest, SA61 1QQ, United Kingdom
Основание: Име, Фамилия, Курс

ЗА ПРЕВОД В USD:

Титуляр:Trusted Trade LLC
Checking account: 9800887239
Routing number: 084106768
Банка: Evolve Bank & Trust, 6070 Poplar Ave, Suite 200, Memphis, TN 38119
Адрес на титуляра: 19c Trolley Square, Wilmington, DE 19806
Основание: Име, Фамилия, Курс

 

IBAN: BE72 9671 0958 5916

BIC: TRWIBEB1XXX

Банков Клиент (Фирма): Trusted Trade LLC

Адрес:  TransferWise Europe SA
Avenue Marnix 13-17
Brussels
1000
Belgium

Основание: Име, Фамилия, Курс