историческо изкуство

Историческо Изкуство

Ангел ще разкаже какво е било началото на проекта за историческо изкуство и защо е бил създаден този проект. Как ще бъде трансформиран в международен бизнес и каква роля играе търговията със сувенири в него. Ще разкажете за значението на постоянните обекти, онлайн продажбите и бъдещото на “Историческо изкуство” като франчайз.

В този епизод ще видите:

00:00 – Интро.

00:50 – Началото на проекта “Историческо изкуство”.

04:22 – Защо беше създаден този проект?

06:18 – Да намериш героя в себе си благодарение на изкуството.

11:05 – Трансформиране на този проект в международен бизнес.

14:14 – Търговията със сувенири като част от историческото изкуство.

16:20 – Затрудненията, които се срещнахме при транспорт и изграждане на постоянни обекти.

18:35 – Какво прави този бизнес успешен?

22:50 – Молът като решение на проблема с помещението.

26:40 – Има ли повишаване на посещаемостта на театри, музеи, кино и галерии?

35:18 – Автомобилна изложба “Ние сме България”

37:00 – Развитието на държавата чрез изкуството.

43:10 – Развитие на “Историческо изкуство” като франчайз.

46:39 – Създаване на постоянни обекти.

51:00 – Онлайн продажба на продукти.

52:50 – Създаване на бизнес план за излизане на международния пазар.

58:10 – Каква ще бъде цената за създаване на франчайз.