#ЛидерскоУправлениеНаЕкипи

курс по лидерско управление на екипи

ЛУ

Възможностите за успеха не траят вечно, реализирай мечтаното си бъдеще СЕГА

Курсът по „Лидерско управление на екипи“ е предназначен за всеки, който желае да повиши личната си ефективност като екипен ръководител, както и да придобие и развие правилните умения за управление на хора.

Курсът по #ЛидерскоУправлениеНаЕкипи има за цел да
помогне на съвременния човек
в 5 ОСНОВНИ ПОСОКИ:

ПОСОКА 1: Как да прилага лидерски подход спрямо конкретен служител и ситуации?
ПОСОКА 2: Как да създава креативна и мотивирана екипна атмосфера?
ПОСОКА 3: Как да менажира динамични ситуации?
ПОСОКА 4: Навици на успешния лидер!?
ПОСОКА 5: "Апогей"

Направи правилния избор и ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!

Как ще протече курса?

Състои се от 15 модула;
Групови онлайн срещи в платформата на Zoom;
Половината от всеки модул е лекционна част, а другата половина са въпроси и отговори;
Продължителността на програмата е 4 месеца, по една среща на седмица;
Продължителността на срещите ще е до час и половина;
Всеки един участник ще бъде добавен във частна телеграм група.

Съдържанието, което ще бъде разгледано по време на програмата:

За да бъде ефективен един мениджър в своите начинания, първото, което е необходимо да усвои е как да ръководи самия себе си. Един Лидер без посока може да лиши от цел своя екип. Лидер, който не прави разликата между „активност“ и „постижение“, е способен да лиши от резултатност хората, които ръководи. В сесията са разгледани основните стъпки, чрез които мениджърът може да развие умението „да ръководи себе си“.

Чрез изборите, които правим в трудни моменти, ние заявяваме себе като личности и Лидери. Също така, нашите решения са визитната ни картичка пред екипа, който ръководим. В сесията се поставя фокус върху реактивността на мениджъра и съответните подходи за справяне с кризисни ситуации.
С увеличаване на властта и влиянието си, много мениджъри стават нетърпеливи към хората, с които работят, и не са склонни да ги изслушват. Отказът „да слушаме“ е сред първите крачки на мениджърите да губят своята позиция на Лидер. Сесията ще разгледа как да се развие умението да слушаме, както и директните ползи от това за развитието на екипния ръководител в посока лидерство.
Откриването и фокусирането върху силните страни, а не изследването на недостатъците, е в основата на повишаването на продуктивността и ефективността, както на мениджъра, така и на неговия екип. В сесията ще се коментират техники за визуализация и развитие на силните страни на Лидера и ръководените от него служители.
В сесията ще се разгледа детайлно алгоритъма за екипно целеполагане: „Къде сме? – Къде трябва да стигнем? – Как ще го постигнем? – Анализ. – Обратна връзка.“ Успешното практическо прилагане на алгоритъма гарантира висока екипна мотивация, затвърждаване на лидерските умения на мениджъра, както и повишаване на количествените резултати на екипа.
Добрите Лидери са тези, които вдъхновяват хората от екипа си, а най-добрите екипни ръководители са тези, които успяват да накарат служителите си да вярват собствените си качества и умения. В тази сесия ще се разгледат 4 техники на безупречния Лидер, чрез които той стимулира развитието на своите служители.
Една от основните задачи на успешния Лидер е да поставя на правилното място в екипа (със съответните отговорности и функиции) всеки един от своите служители. Ясното дефиниране на очакванията към служителя гарантира функционирането на екипа в условията на много високо ниво на ефективност и превантира появата на демотивация заради свръхочаквания. В сесията са описани три подхода, чрез които Лидерът да направи аргументиран избор за ролята на всеки в екипа.

Пълноценното управление на времето зависи от неговата позитивна възвръщаемост. Неправилното менажиране на времето, като ресурс, е лош пример за последователите на екипния ръководител, както и предпоставка за пропиляване на техния потенциал. В сесията ще се визуализират трите основни причини за неефективно управление на времето:

 1. Лидерът често подценява уникалността си като такъв и прави точно тези неща, които другите очакват от него.
 2. Лидерът намалява коефицента си на полезно действие като се ангажира с маловажни задачи.
 3. Лидерът не развива потенциала си, действайки без допълнителни обучения и/или тренинги.
Умението на един Лидер да приоритизира в ежедневието си задържа фокуса му, както върху главната екипна цел, така и върху развитието на неговите служители. Стандартното приоритизиране е базирано на три въпроса: Какво се изисква от мен?, Кое ми носи най-голямо удоволствие?, Кое ми носи най-голяма възвръщаемост?. В тази сесия ще бъдат разгледани пет алтернативни техники, които осигуряват максимално ефективна приоритизация.
Стремежът към придобиване на влияние има за крайна цел Лидерът да възпитава и развива Лидери. Хората, придобили влияние, могат да разпознаят потенциалните Лидери. Ако разгледаме влиянието на един Лидер като „Инвеститор“, а потенциалните Лидери (членовете на екипа) като инвестиця, то в тази сесия ще разгледаме техники за получаване на сигурен и висок и дивидент (възвръщаемост от инвестираното влияние).
Усъвършенстването на един Лидер е непрекъснат процес. В зависимост от нивото на развитие на лидерски умения, качества и навици, съществуват 5 нива на лидерство. Сесиятa ще е фокусирана към намирането на отговор на един от базовите въпроси, свързан с израстването на един Лидер, а именно: „Колко струва следващото ниво?“.
Творческото мислене на Лидера се стимулира от фокусираните въпроси. Правилно формулираният въпрос е предпоставка за нови идеи. Успешните Лидери задават по-добри въпроси и като резултат от това получават по-добри отговори. В тази сесия ще бъдат рагледани правилните лидерски въпроси, както и техният смисъл.
 1. Праволинейност.
 2. Харизма.
 3. Отдаденост.
 4. Компетентност.
 5. Фокус.
 1. Инициативност.
 2. Вслушване
 3. Решаване на проблеми
 4. Отговорност.
 5. Самодисциплина.
Може да се казва, че хората започват работа в дадена компания, но реално, в хода на работния процес те разпознават своя Лидер и го следват. Той е в основата на тяхната мотивация, продуктивност и креативност. В сесията ще се разгледа какви типове Лидери са най-бързо и дългосрочно печелят последователи в своите екипи.

Сега е моментът, в който да се включиш и да подобриш живота си!

Kак ще изглежда животът Ви
след успешното завършване на
курса #ЛидерскоУправлениеНаЕкипи?

Всеки курсист гарантирано ще умее да избира и прилага правилно своя лидерски подход спрямо конкретните служители и ситуации.
Всеки курсист ще е развил нужните комуникационни умения, необходими за създаването на креативна и мотивирана екипна атмосфера.
Всеки курсист ще е способен да менажира умело ежедневни динамични ситуации, както в екипа, така и извън него.
Всеки курсист ще развие 10 – те основни навика на успешния лидер.
Всеки курсист ще получи знанията, нужни за достигане на най-висшето ниво на лидерство, а именно „Апогей“ – Екипът следва своя лидер заради това, което е и което представлява.

Избери #ЛидерскоУправлениеНаЕкипи и СБЪДНИ МЕЧТИТЕ СИ!

Въпросителен знак
Все още имаш някакви съмнения? Питай!
Програмата започва на 24.03.2023
Да всяка среща ще бъде записвана и качена в тайната група на участниците.

Вашият нов мечтан живот е на 4 месеца разстояние.

Една инвестиция, която работи всеки ден
и ви служи за цял живот!

Цена:

960 лв.

При плащане СЕГА:

840 лв.

Бяла стрелка
Бяла стрелка
Регистрация се извършва по време на закупуване на курс
или записване за бюлетин.
Към курсовете Бюлетин